Hizmetlerimiz

Buradasınız:GirişHizmetlerimiz

Çözüm Odaklı Hizmetlerimiz

Bilişim sektöründe geçen 20 yıldan fazla sürenin bize kazandırdığı birikimle, ürün ve hizmet satışlarında müşteri memnuniyetini şirket politikamızın bir vazgeçilmezi olarak belirledik, uyguladık ve uygulamaya da devam ediyoruz.

Bilgisayar Satışı

Her türlü bilgisayar, yan ürünleri ve sarf malzemeleri satışı.

Firmamızın temel iş kolu olarak bilgisayar, yazıcı, yazılım, sunucu ve bunların yan ürünlerini ve sarf malzemelerinin satışını gerçekleştiriyoruz. Ayrıca OEM bilgisayar parçalarının (kasa, anakart, sabit disk, hafıza, DVD sürücü, işlemci) ara toptancılığını yapıyoruz. Satışın yanında teknik servis hizmetlerimiz ve bakım anlaşmalarımız da işin hizmet ayağını oluşturuyor. Uzman kadromuz ve kaliteli donanım tercihimiz, hep müşteri memnuniyetini bir adım ileri taşıyabilmek için!

Dilerseniz satış sitemizi de ziyaret edebilirsiniz (www.bisbilgisayar.com).

İnternet Hizmetleri

Alanadı, barındırma, web sitesi, eposta, ...

Ziyaretçilerine zevk vermeyen, kullanışsız ve kötü tasarlanmış bir web sitesi. Bazen hiç gelmiyor yada çok yavaş. İçerik ise çok yetersiz. Yerine ulaşmayan epostalar. Bağlantı problemleri. Belki fazla para ödemiyorsunuz, o yüzden de önemsemiyorsunuz. İşte, yeni ticaret kanununun 1524 numaralı maddesi artık bunlara izin vermiyor. Epostanız artık imzanız, düzgün çalışması bir lüks değil gereklilik oluyor. Web siteniz de zorunlu içeriklerle zenginleşiyor. Daha çok ziyaretçi daha hızlı çalışan sunucular, süreklilik ise arttırılmış güvenlik önlemleri ve daha hızlı bir altyapı anlamına geliyor. Anlaşılıyor ki ucuz çözümler artık size fayda değil zarar getirmeye başlıyor.

Artık daha iyi tasarlanmış ve zengin içerikle sunulmuş bir kurumsal önyüze ihtiyacınız var. Yani bize!

Optimizasyon

Duyulduk bir kelime ama bilindik bir kelime mi?

Tanımı çok kolay; zamanın etkin kullanımı. Anlamı ise çok geniş. Amaç hep kazanmak, daha kısa zamanda, daha az para hacayarak, daha fazla para kazanmak. Sadece kendi zamanımızı etkin kullanmak değil, aktif veya potalsiyel müşterilerimizin de zamanını etkin kullanmak. Herşeyin bunun içinde bir yansıması var. Yöneticilerin, personelin, makine ve ekipmanın, hatta bunların yerleşiminin, iş yerinin coğrafi konumuna kadar herşeyin. Malesef biz bunların tamamıyla ilgilenmiyoruz. Sadece bilişim konuları bizim uzmanlığımız. Bilgisayar, yazıcı, sunucu, tarayıcı, yazılım seçimleri ayrıca web sitesi tasarımı ve arama motoru optimizasyonu. Web sitesi ziyaretçi analizleri ve bunların değerlendirilmesi.

Destek Hizmetleri

Telefon Desteği, uzaktan erişim, yerinde servis, bakım anlaşmaları, ...

İhtiyaç duyduğunuz her türlü sözlü ve yazılı danışmanlık, ürün destekleri (satın alma, garanti takibi, arızalı ürün onarımı gibi...), teknik destekler (eposta desteği, bilet desteği, msn/gtalk/skype desteği, telefon desteği, uzaktan erişim, yerinde servis, bakım anlaşmaları gibi...), yedekleme çözümleri (sunucu yedeklemesi, kullanıcı yedeklemesi, web sitesi yedeklemesi gibi...), web sitesi (içerik güncelleme ve ekleme, güvenlik güncellemeleri, web sitesinin yedekten kurulumu, web sitesini başka sunucuya taşıma, dns ayarları, alt alan adları, ftp hesaplarının açılması, eposta hesapları ve yönetimi gibi...).

Yeni Türk Ticaret Kanunu
D) Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri
I - İnternet sitesi - MADDE 1524

1

Her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

 • Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
 • Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.
 • Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
 • Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.
 • Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.
 • Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
 • Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.
 • Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.
 • Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.
 • Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.
 • Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
 • Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.
 

2

Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur; Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Ceza hükümleri saklıdır.

3

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

4

İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibareli mesaj ancak Kanuna ve ikinci fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgili diğer husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

5

Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır; aksi hâlde konulmamış sayılır. Finansal tablolar için bu süre beş yıldır.

6

Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri 82 nci madde uyarınca saklanır. İnternet sitesinde yer alacak bilgiler metin hâline getirilip şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylı bir deftere sıra numarası altında yazılır veya yapıştırılır. Daha sonra sitede yayımlanan bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, değişikliğe ilişkin olarak yukarıdaki işlem tekrarlanır."